Vzdelanie:

2015 – 2018    SZU Bratislava, študijný odbor: Odborník na riadenie verejného zdravotníctva/ MPH
2000 – 2006    Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: všeobecné lekárstvo/ MUDr.
1995 – 1999    Gymnázium Matky Alexie, Palackého 1, Bratislava

Zamestnanie:

11/2017 – 11/2021/ Chirurgická klinika LFUK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
– lekár špecialista – chirurg
– odborný asistent LFUK

5/2017 – 10/2017/ Nemocnica Malacky, Nemocničná a.s., chirurgické oddelenie
– lôžkový lekár
– ambulantný lekár
– UPS

7/2011 – 5/2017/ UNB, nemocnica akademika L. Dérera, chirurgická klinika SZU a UNB
14.11.2013 atestácia z chirurgie
– laparoskopická apendektomia – operatér
– laparoskopická cholecystektomia – operatér
– laparoskopická hernioplastika – operatér

10/2009 – 6/2011/ Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., kardiochirurgické oddelenie
– lôžkové oddelenie
– ambulancia
– pohotovostná služba
– na operačnom sále asistencia pri celom spektre op. prevádzaných na inštitúte
– asistencia pri transplantáciách
– asistencia pri odbere srdca od darcu
– asistencia pri implantácii podporných systémov
– odoberanie venóznych štepov pre bypassove operácie

2006 – 2009/ FNsP, Bratislava, pracovisko Ružinov
1.10.2006 – 31.5.2007/ hrudníková chirurgia
– lôžkové oddelenie/ starostlivosť o pridelených pacientov ako sekundár
– služobná pohotovosť
– ambulancia
– asistencia pri operačných výkonoch
– tracheostomia – operatér
– videoasistovaná torakoskopia/ VATS pre diagnostiku susp. Malignitu – operatér
– fluidotorax pre pneumotorax – operatér
– torakotomia – klinovitá resekcia – operatér
1.6.2007 – 31.8.2007/ CP urgent
1.9.2007 – 30.9.2009/ všeobecná chirurgia
– oddelenie
– služobná pohotovosť
– rozhodovanie na konzíliách CPO o ďalšom chirurgickom manažmente pacienta
– asistencia pri rutinných a komplikovaných operáciách
– polytraumy – asistencia
– laparoskopické operácie – asistencia
– hernioplastika klasická – operatér
– klasická apendektomia – operatér
– amputácie dolných končatín – operatér
– nutritívne gastronómie – operatér
– operácie varixov dolných končatín – operatér
Absolvované stáže v rámci pôsobenia na chirurgii:
– lôžkové oddelenie
– asistencie na operačnom sále podľa rozpisu stáží
2 mesiace / interná medicína
2 mesiace / gynekológia, pôrodníctvo
3 mesiace/ traumatológia, ortopédia
1 mesiac/ plastická chirurgia
1 mesiac/ urológia

Doplnkové vzdelanie:

20.,21. 6. 2008 certifikát – slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne – USG vyšetrovanie ciev končatín a krku, Piešťany
2.,3. 10. 2008 certifikát – kurz klasickej a laparoskopickej hernie, Fakultná Nemocnica Banská Bystrica, Master of Public Health
2.9.2015 Externá forma doktorandského štúdia/ PhD, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Anglický jazyk – aktívne
Nemecký jazyk – pokročilý