Všeobecné

Vstupná konzultácia, vyšetrenie 20 €
Kontrola po ambulantnom operačnom zákroku 10 €
Kontrolné vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 20 €
Vyšetrenie a zákrok mimo ordinačných hodín  30 €
Konzultačné služby špecialistu / second opinion, poradenstvo, konzultácia 20 €
Vydanie lekárskeho potvrdenia 20 €
Návšteva v byte na žiadosť pacienta – cesta k pacientovi 30 €
Návšteva v byte – ošetrenie, vyšetrenie pacienta 50 €
Návšteva v byte , kontrolné ošetrenie, vyšetrenie pacienta 40 €
Vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku 30 €
Poplatok za manažment pacienta  30 €
Rezervácia termínu 10 €

Chirurgia

Ošetrenie, prevaz rany prvá kontrola 20 €
Ošetrenie, prevaz rany dalšia kontrola 10 €
Vybratie stehov, kožných svoriek 10 €
Lokálna anestézia, malý zákrok,  mesocain 10 €
Lokálna anestézia, vačší zákrok, mesocain 15 €
Lokálna anestézia, malý zákrok, marcain 15 €
Lokálna anestézia, vačší zákrok, marcain 20 €
Histologické vyšetrenie  odobratého materiálu, jedna vzorka 20 €
Rektoskopia / prístrojove vyšetrenie konečníka 50 €
Ligácia hemoroidov / 1 aplikácia 70 €
Ligácia hemoroidióv / 2 a viac aplikácii / 100 €
Trhlina konečníka/fissura ani 100 €
Operácia fistuly klasická, lekár može upraviť cenu 150 €
Operácia polypov konečníka 150 €
Operácia sínus pilonidalis, klasická 200 €
Výber cudzieho telesa z konečníka, lekár môže upraviť cenu 150 €
Ablácia nechta 60 €
Ablácia nechta s plastikou 80 €
Drobné výrastky kože / fibrom /, 1 útvar 10 €
Drobné výrastky kože / fibrom /, 2 a viac 5 € za každý útvar
Odstránenie znamienka, 1 útvar 40 €
Odstránenie znamienka, 2 a viac útvarov 20 € každé znamienko
Odstránenie tukového nádoru / lipóm /, aterómu, chirurgicky, rozsah ložiska do 2 cm 70 €
Odstránenie tukového nádoru / lipóm/, aterómu, chirurgicky, rozsah ložiska nad 2 cm 100 €
Sklerotizácia varixov, jedno sedenie 80 €
Zákrok pre absces 20 €
Operácia kože, podkožia / ganglióm / 150 €
Dermatoskopia / pristrojové vyšetrenie kožného útvaru / 20 €
Korekcia jazvy, chirurgicky od 50 €
Podanie infúzie vitamín C 7,5 g i.v,  30 € za jedno sedenie, odporúčané 3-5 sedení
Podanie infúzie / spazmoanalgetická – tlmenie bolesti, vazodilatačná inf. / 20 €