Vzdelanie:                 

2009                           LFUK, Odbor ošetrovateľstvo II. st. VŠ

2007                           LF UK, Odbor ošetrovateľstvo I. st. VŠ

2001                           Škola zdravotníckych manažérov: kurz Efektívny manažér

1999                           SZŠ, Strečnianska ul., dipl. všeobecná sestra

1992                           SZU Bratislava, Kurz v manažmente pre vrchné sestry

1988                           SZU Bratislava, PŠŠ v odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

1974                           Stredná zdravotnícka škola MUDr. I. Hálka, Bratislava, odbor: zdravotná sestra


Zamestnanie:

2012 –  2017       DSS a ZpS Rača, Podbrezovská 28 BA, funkcia: vedúca zdrav. úseku

2005 –  2012       UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o., funkcia: manažér

2005                     DS – ARCHA, funkcia: hlavná sestra            

2005                     ÚP Ba III.

1997 – 2004         FNsP Milosrdní bratia, spol. s r. o., funkcia: Námestníčka pre ošetrovateľstvo

1993 – 1997         Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica, Bratislava, funkcia: hlavná sestra

1991 – 1993         FNsP Ružinov, funkcia: vedúca sestra

1991                      Magistrát hl. m. Bratislavy, funkcia: okresná sestra

1986 – 1990         ObNV III., Junácka 1, Bratislava, funkcia: hlavná sestra USS

1984 – 1986          ÚNZ hl. m. Bratislavy, funkcia: zdravotná sestra

1975 – 1984          FN Bratislava, Mickiewiczova 13, funkcia: zdravotná sestra