Zdravotná sestra

   

Vzdelanie: 2015 – 2018    SZU Bratislava, študijný odbor: Odborník na riadenie verejného zdravotníctva/ MPH 2000 – 2006    Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: všeobecné lekárstvo/ MUDr. 1995 – 1999    Gymnázium Matky Alexie, Palackého 1, Bratislava Zamestnanie: 11/2017 – 11/2021/ Chirurgická klinika LFUK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda – lekár špecialista…