Vzdelanie:

2009 LFUK, Odbor ošetrovateľstvo II. st. VŠ
2007 LF UK, Odbor ošetrovateľstvo I. st. VŠ
2001 Škola zdravotníckych manažérov: kurz Efektívny manažér
1999 SZŠ, Strečnianska ul., dipl. všeobecná sestra
1992 SZU Bratislava, Kurz v manažmente pre vrchné sestry
1988 SZU Bratislava, PŠŠ v odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
1974 Stredná zdravotnícka škola MUDr. I. Hálka, Bratislava, odbor: zdravotná sestra

Zamestnanie:

2012 – 2017 DSS a ZpS Rača, Podbrezovská 28 BA, funkcia: vedúca zdrav. úseku
2005 – 2012 UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o., funkcia: manažér
2005 DS – ARCHA, funkcia: hlavná sestra
2005 ÚP Ba III.
1997 – 2004 FNsP Milosrdní bratia, spol. s r. o., funkcia: Námestníčka pre ošetrovateľstvo
1993 – 1997 Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica, Bratislava, funkcia: hlavná sestra
1991 – 1993 FNsP Ružinov, funkcia: vedúca sestra
1991 Magistrát hl. m. Bratislavy, funkcia: okresná sestra
1986 – 1990 ObNV III., Junácka 1, Bratislava, funkcia: hlavná sestra USS
1984 – 1986 ÚNZ hl. m. Bratislavy, funkcia: zdravotná sestra
1975 – 1984 FN Bratislava, Mickiewiczova 13, funkcia: zdravotná sestra